Προσωπικό

Yπεύθυνοι Σπουδών:

Πουρλιώτης Γεώργιος – Πατσιαρίκας Δημήτρης

 Οι καθηγητές του κέντρου μας.

Χασαμπένη Γαρυφαλλιά Οικονομολόγος
Σκρέτα Παναγιώτα Φιλόλογος
Μόσχοβα Ρίκα Φιλόλογος
Σβάρνας Ιωάννης Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων
Μυτιληναίος Αθανάσιος Χημικός
Πατακάκης Μιχαήλ Πληροφορικός
Τρυπολόγος Απόστολος Μαθηματικός